باتری ۷۰ آمپر واریان صبا باتری

نوع باتری : اتمی (سیلد)
رده خودرو : ماشین سواری
ساخت : شرکت صبا باطری
نام برند : واریان
استاندارد ها : استاندارد ایران

Loading...