فروشگاه باتری قم – شعبه مرکزی

تماس : ۰۲۵۳۸۹۰۷۱۳۵

تماس ضروری : ۰۹۱۲۲۵۱۷۲۰۱

آدرس : قم ، بلوار جمهوری ، بین تقاطع مالک اشتر و طفلان مسلم ، فروشگاه باتری مرکزی قم

باتری قم روی نقشه – شعبه مرکزی


فروشگاه باتری قم – شعبه دوم

تماس : ۰۹۰۲۸۷۹۷۹۲۲

تماس ضروری : ۰۹۰۲۲۵۱۷۲۰۱

آدرس : قم ، بلوار فردوسی ، تقاطع صدوق ، فروشگاه باتری مرکزی قم – شعبه دوم

ساعت کاری ۸تا ۲۲

باتری قم روی نقشه – شعبه دوم


فروشگاه باتری قم – شعبه سوم

تماس : ۰۲۵۳۸۶۰۳۶۸۲

تماس ضروری : ۰۹۰۲۲۵۱۷۲۰۱

آدرس : قم ، میدان امام ، بلوار کارگر، صدمتر بعداز تونل – فروشگاه باتری مرکزی قم – شعبه سوم

ساعت کاری ۸تا ۲۲

 
 

باتری قم روی نقشه – شعبه سوم


فروشگاه باتری قم – شعبه چهارم

تماس : ۰۲۵۳۲۵۰۵۴۰۲

تماس ضروری : ۰۹۰۰۸۵۱۷۲۰۱

آدرس : قم ، پردیسان – بلوار سلمان – روبروی مسجد حضرت زهرا (س) – فروشگاه باتری مرکزی قم – شعبه چهارم

ساعت کاری ۸تا ۲۲

 
 

باتری قم روی نقشه – شعبه چهارم


گالری تصاویر باتری قم