باتری ۷۰ آمپر آرمو صبا باتری

نوع باتری : اسیدی
رده خودرو : خودروهای سواری
ساخت : شرکت صبا باطری
نام برند : آرمو
استاندارد ها : استاندارد ایران

Loading...