باتری ۱۸۰ آمپر اتمیک سپاهان باتری

نوع باتری : اتمی ، سیلد
رده خودرو : خودروهای سنگین
نام برند : اتمیک
ساخت : شرکت سپاهان باتری
استاندارد ها : استاندارد ایران ، استاندارد EN اروپا

Loading...